Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze w Polsce

gwiazdki z flagi unijnej (Fundusze w Polsce)

162,9 mld euro tyle pieniędzy pozyskaliśmy łącznie z unijnego budżetu w latach 2004-2019 (stan na koniec lutego 2019 r.)

ponad 109,5 mld euro saldo rozliczeń (transfery z UE pomniejszone o kwotę naszych wpłat do unijnego budżetu)

ponad 240 000 tyle projektów zrealizowano od 2004 roku z unijnym dofinansowaniem

500-600 tysięcy o tyle miejsc w pracy w latach 2012-2016 byłoby mniej, gdyby nie Fundusze Europejskie

Gospodarka

wykres (gospodarka)

ok. 220,6 mld euro wartość naszego eksportu (obroty towarowe) w 2018 roku | w 2014 roku - ok. 60,3 mld euro

5,1% tyle wyniosła stopa wzrostu gospodarczego Polski w 2018 roku | unijna średnia (UE28) - 1,9%

blisko 70% tyle wynosiło polskie PKB w przeliczeniu na mieszkańca w porównaniu z unijną średnią w 2017 r. | w 2014 roku - niespełna 50%

1693 zł wysokość dochodu rozporządzalnego w 2018 roku (przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem) | w 2004 roku - 735,4 zł

Infrastruktura

droga (infrastruktura)

2 610 km wybudowanych lub zmodernizowanych autostrad i dróg ekspresowych

4 336 km łączna długość wybudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych

160 612 km długość wybudowanej sieci szerokopasmowej

Badania i rozwój

atom (innowacje)

34,3 mld zł wartość projektów z zakresu B+R w latach 2004-2018

2 889 wspartych innowacji produktowych tylko od 2014 roku

ponad 2 tysiące wniosków patentowych (przewidywany efekt dotychczas zawartych umów o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój)

18,5 tysiąca zagranicznych kontraktów handlowych (przewidywany efekt dotychczas zawartych umów o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój)

Kultura

kolumna (kultura)

ponad 16 mln tyle osób odwiedziło obiekty dziedzictwa kulturowego objętego wsparciem (dane dla lat 2007-2013)

ponad 600 tysięcy tyle dokumentów z zasobów kultury zdigitalizowaliśmy (stan na marzec 2019 r.)

Rekreacja

piłka (sport)

ok. 1,1 mln liczba osób ćwiczących w sekcjach sportowych w 2016 roku | w 2004 roku - ok. 800 000 osób

Turystyka

góry i drogowskazy (turystyka)

17,7 mln tyle noclegów udzielono turystom zagranicznym w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce w 2017 roku

Edukacja

biret (edukacja)

prawie 660 tysięcy tylu uczniów w ciągu ostatnich 5 lat podniosło swoją wiedzę i umiejętności dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zdrowie

serce i krzyżyk (zdrowie)

2 111 tyle podmiotów w obszarze zdrowia (w tym szpitali, przychodni i ośrodków badawczych) wsparły Fundusze Europejskie

 

* * *

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o wykorzystaniu Funduszy Europejskich w podziale na lata:

Zachęcamy także do odwiedzenia strony MapaDotacji.eu, na której znajdą Państwo informacje o wszystkich projektach unijnych zrealizowanych do tej pory w Polsce.